1. Phones
  2. Huawei
  3. Huawei MatePad 10.4 (2022)

Huawei MatePad 10.4 (2022)

Huawei MatePad 10.4 (2022)
แบรนด์: Huawei
ปิด: อุปกรณ์แท็บเล็ต

คะแนนผู้เชี่ยวชาญของเรา

คะแนนโดยรวมอิงจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

8.6
  • ออกแบบ 9 / 10
  • ประสิทธิภาพ 9 / 10
  • แสดง 7 / 10
  • กล้อง 9 / 10
  • แบตเตอรี่ 8 / 10
  • ค่าของเงิน 10 / 10

Huawei MatePad 10.4 (2022) – Full Specifications & Price

อุปกรณ์เพิ่มเติมจาก Huawei

Search for a smartphone

Brandsมุมมองทั้

แสดงมากกว่ายี่ห้อชั้น
Gizmobo
โลโก้