1. Phones
  2. Techno
  3. Tecno Pop 7 Pro

Tecno Pop 7 Pro

Tecno Pop 7 Pro
แบรนด์: Techno
ปิด: Smartphones

คะแนนผู้เชี่ยวชาญของเรา

คะแนนโดยรวมอิงจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

8.6
  • ออกแบบ 9 / 10
  • ประสิทธิภาพ 9 / 10
  • แสดง 7 / 10
  • กล้อง 9 / 10
  • แบตเตอรี่ 8 / 10
  • ค่าของเงิน 10 / 10

Tecno Pop 7 Pro – Full Specifications & Price

อุปกรณ์เพิ่มเติมจาก Techno

Search for a smartphone

Brandsมุมมองทั้

แสดงมากกว่ายี่ห้อชั้น
Gizmobo
โลโก้