Thông số kỹ thuật và giá điện thoại mới nhất

  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 18 tháng 2
  • Màn hình: 6,67 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1
  • RAM: RAM 8/12GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4700mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,43 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 695 5G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 24 tháng 3
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Helio A22
  • RAM: RAM 2GB
  • Máy ảnh chính: 8MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 11,0 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 870 5G
  • RAM: 6/8G RAM
  • Máy ảnh chính: 13MP
  • Pin: 8300mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 26 tháng 3
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Unisoc SC9863A
  • RAM: RAM 2-4 GB
  • Máy ảnh chính: 8MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,58 inch
  • Bộ xử lý: Dimensity 700 5G
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.8
  • Ngày Phát Hành: 2021, tháng 4
  • Màn hình: 6,78 inch
  • Bộ xử lý: Helio G88
  • RAM: RAM 4/6GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.8
  • Ngày Phát Hành: 2021, tháng 4
  • Màn hình: 6,82 inch
  • Bộ xử lý: Helio G70
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 13MP
  • Pin: 6000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Helio A22
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 13MP
  • Pin: 5200mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,67 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 870 5G
  • RAM: RAM 6-12GB
  • Máy ảnh chính: 48MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.0
  • Ngày Phát Hành: 2021, tháng 5
  • Màn hình: 6,8 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 695 5G
  • RAM: 6/8G RAM
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 8
  • Màn hình: 7,6 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1 +
  • RAM: RAM 12GB
  • Máy ảnh chính: 12MP
  • Pin: 4400mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.2
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 8
  • Màn hình: 7,6 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1 +
  • RAM: RAM 12GB
  • Máy ảnh chính: 12MP
  • Pin: 3300mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.2
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 8,7 inch
  • Bộ xử lý: Unisoc Tiger T616
  • RAM: RAM 3 / 4GB
  • Máy ảnh chính: 8MP
  • Pin: 6400mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 4/6GB
  • Máy ảnh chính: 108MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  9.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,43 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 695 5G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,43 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,67 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1
  • RAM: RAM 8/12GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 4350mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,55 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 4/6GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 02 tháng 4
  • Màn hình: 6,43 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Dimensity 810 5G
  • RAM: RAM 4/6GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,58 inch
  • Bộ xử lý: Dimensity 700 5G
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.8
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,56 inch
  • Bộ xử lý: Exynos 1280
  • RAM: RAM 4/6GB
  • Máy ảnh chính: 25MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 14 tháng 4
  • Màn hình: 6,74 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 48MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 04 tháng 4
  • Màn hình: 6,67 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 888 5G
  • RAM: RAM 8/12GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 04 tháng 4
  • Màn hình: 6,67 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1
  • RAM: RAM 8-16 GB
  • Máy ảnh chính: 108MP
  • Pin: 4650mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 04 tháng 4
  • Màn hình: 6,67 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 870 5G
  • RAM: RAM 8/12GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4650mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 29 tháng 3
  • Màn hình: 6,81 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 695 5G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 48MP
  • Pin: 4800mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 14 tháng 4
  • Màn hình: 6,81 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 4800mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,78 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1
  • RAM: RAM 8/12GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 4700mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 4
  • Màn hình: 6,78 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 8 Gen1
  • RAM: RAM 8/12GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 26 tháng 3
  • Màn hình: 6,51 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 4 / 8GB
  • Máy ảnh chính: 13MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 10 tháng 3
  • Màn hình: 5,45 inch
  • Bộ xử lý: Helio P22
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 20MP
  • Pin: 5180mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 3
  • Màn hình: 5,0 inch
  • Bộ xử lý: MT6739
  • RAM: RAM 1GB
  • Máy ảnh chính: 5MP
  • Pin: 3000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 22 tháng 3
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Unisoc Tiger T612
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.3
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 23 tháng 3
  • Màn hình: 6,52 inch
  • Bộ xử lý: Unisoc Tiger T310
  • RAM: RAM 3 GB
  • Máy ảnh chính: 20MP
  • Pin: 5500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 09 tháng 3
  • Màn hình: 6,52 inch
  • Bộ xử lý: Helio G85
  • RAM: RAM 6GB
  • Máy ảnh chính: 20MP
  • Pin: 10000 mah
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 22 tháng 4
  • Màn hình: 6,7 inch
  • Bộ xử lý: Dimensity 900 5G
  • RAM: 6/8G RAM
  • Máy ảnh chính: 108MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.8
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 31 tháng 3
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Unisoc Tiger T616
  • RAM: RAM 4/6GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  9.0
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 29 tháng 3
  • Màn hình: 6,59 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: 6/8G RAM
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.2
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 30 tháng 3
  • Màn hình: 6,7 inch
  • Bộ xử lý: Dimensity 8100
  • RAM: RAM 8-12GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 4500mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 30 tháng 3
  • Màn hình: 6,7 inch
  • Bộ xử lý: Dimensity 8100
  • RAM: RAM 6-12GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  9.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 12 tháng 3
  • Màn hình: 6,5 inch
  • Bộ xử lý: Helio G35
  • RAM: RAM 2GB
  • Máy ảnh chính: 8MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 16 tháng 3
  • Màn hình: 6,59 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 680 4G
  • RAM: RAM 8GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.7
  • Ngày Phát Hành: 2022, tháng 3
  • Màn hình: 6,52 inch
  • Bộ xử lý: Helio P22
  • RAM: RAM 3 / 4GB
  • Máy ảnh chính: 13MP
  • Pin: 4230mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.2
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 09 tháng 3
  • Màn hình: 6,51 inch
  • Bộ xử lý: Helio P35
  • RAM: RAM 2 / 3GB
  • Máy ảnh chính: 13MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 11
  8.5
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 04 tháng 3
  • Màn hình: 6,6 inch
  • Bộ xử lý: Snapdragon 695 5G
  • RAM: RAM 12GB
  • Máy ảnh chính: 64MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.8
  • Ngày Phát Hành: 2022, ngày 04 tháng 3
  • Màn hình: 6,5 inch
  • Bộ xử lý: MT6765V
  • RAM: RAM 4GB
  • Máy ảnh chính: 50MP
  • Pin: 5000mAh
  • Điều Hành Hệ Thống: Android 12
  8.3

Tìm kiếm điện thoại thông minh

Thương hiệuXem Tất Cả

Show Nhiều Thương Hiệu

Thương hiệuXem Tất Cả

Show Nhiều Thương Hiệu
Gizmobo
Logo