1. Phones
  2. Nothing
  3. Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1)
đồng bolivar của Venezuela: Nothing
đồng Việt Nam: Điện thoại thông minh

Chuyên Gia Đánh Giá Của Chúng Tôi

Tổng thể đánh giá dựa trên đánh giá của chúng tôi, các chuyên gia

8.6
  • Thiết kế 9 / 10
  • Hiệu suất 9 / 10
  • Hiển 7 / 10
  • Camera 9 / 10
  • Pin 8 / 10
  • Giá Trị Tiền 10 / 10

Nothing Phone (1) – Full Specifications & Price

Các thiết bị khác từ Nothing

Search for a smartphone

BrandsXem Tất Cả

Show Nhiều Thương Hiệu
Gizmobo
Logo